Domů Články Kontakt Přihlášení

Příjem SMS online

SMS můžete přijímat online s uvedenými čísly na Příjem-sms.cz. Čísla můžete použít k registraci nebo ověření u všech služeb, jako jsou Telegram, Facebook, Google, Gmail, WhatsApp, Viber, Line, WeChat, KakaoTalk atd.

Jak používat API Příjem-sms.cz

Pro používání api budete potřebovat autorizační token. Tento token si zde po přihlášení můžete zobrazit a vygenerovat.

Základní informace o API Příjem-SMS.cz

Požadavky na server se dějí na adrese https://prijem-sms.cz/api/sms/key/{Váš TOKEN}/{metoda}/{argument}

Všechny záznamy obsahují následující položky

  1. ID - tj. identifikační číslo záznamu
  2. date - datum přijetí. Standardní MySQL datetime
  3. body - dekódujete funkcí urldecode();
  4. fromSms - odesílatel SMS